Vídeos

Canais do YouTube:

 Jay Gurudev Ao Vivo Brasil Jay Gurudev Live Brasil
 Jay Gurudev Live Jay Gurudev Live
Meu Mais Querido  Meu Mais Querido Gurudev
My Dearmost Gurudev My Dearmost Gurudev
Srila BV Vana Maharaja Srila BV Vana Maharaja
Harikatha Hari-katha (Inglaterra)
____________________________________


____________________________________

Sri Caitanya Bhagavat Saptah
Brasil, Verão 2017 - 2018____________________________________